Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

24 Aralık 2012

9.SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ BİRİNCİ DÖNEM ÜÇÜNCÜ YAZILI1.      Aşağıdaki sözcüklerdeki ses olaylarını karşısına yazınız. (10p)


Kambur:……………………………………….......
Affetmiş:…………………………………………...
Sevabıyla:………………………………………….
İnancına:…………………………………………..
Çürüktü:…………………………………………..

Sıyrık:……………………………………………...
Bağlıyor:…………………………………………...
Oğlumu:……………………………………….......
Bekleyen:………………………..............................
Çarptı…………………...........................................

2.      Aşağıdaki sözcüklerin karşısına ulama yapılabilecek birer sözcük yazınız. (10p)

Çocuk :…………………………………………….
Renksiz:……………………………………………
Yorgun: …………………………………………..
Minik:…………………………………………….
Dağınık:…………………………………………..

3.      Aşağıdaki cümleler noktalama açısından doğruysa (D) yanlışsa (Y) yazınız. (10p)
·         (….) Yaşasın, kuzumuz iyileşecek!
·         (….) Sınava iş olsun, diye girdi.
·         (….) İstanbul’da ne ararsan var: deniz, tarih, mimari…
·         (….) Yahya Kemal –o büyük üstat- en güzel şiirlerini İstanbul için yazdı.
·         (….) Babam, çıtaları aynı boyda kesti, yonttu

4.      Aşağıdaki cümlede (  ) ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretleri koyunuz. (10p)
Attila İlhan (  ) (  ) Düşünmekten çok yaşamaya müsait bir şehir (  ) (  ) der İzmir için (  )
Kuşlar gibi uçmayı (  ) balıklar gibi yüzmeyi öğrendik (  ) ama çok basit bir sanatı unuttuk (  ) Kardeşçe yaşamayı (  )

5.      Tablodaki kelimeleri Türkçenin ses özelliklerine göre değerlendiriniz. (10p)
Doktor

faal

Hasır

Nane

Fuar

Renk

Misafir

Gram

Şeffaf

Zimmet


6.      Aşağıdaki sözcüklerin kökünü bulup kökünü ve kökün türünü karşısına yazınız. (10p)

Kaynak:……………………………………………
Yazıcı:……………………………………………
Yolladı:……………………………………………
Öğretmen:…………………………………………
Birikti:……………………………………………

Dolgun:……………………………………………
İzlenim:……………………………………………
Sözcük:……………………………………………
Çatladı:……………………………………………
Yüklem:……………………………………………

7.      Aşağıdaki köklerden yeni sözcükler türeterek karşılarına yazınız. (10p)

Al:…………………………………………………..
Say:…………………………………………………
Süz:…………………………………………………
Bir:…………………………………………………
Yol:…………………………………………………

Su:………………………………………………….
Türk:………………………………………………..
Seç:…………………………………………………
Sev:…………………………………………………
Gez:………………………………………………...8.      Aşağıdaki sözcüklerden yapım eki alanlara (Y), çekim eki alanlara (Ç) yazınız. (10p)

Ø  (….) Susuz
Ø  (….) Şişman
Ø  (….) Mecliste
Ø  (….) Özlem
Ø  (….) Gerçeğe
Ø  (….) Yaşam
Ø  (….) Topraktan
Ø  (….) Sevinç
Ø  (….) Fotoğrafçı
Ø  (….) Unuttum


9.      Aşağıdaki cümlelerde yazımı yanlış olan sözcükleri düzelterek parantez içindeki boşluklara yazınız. (10p)
Bu eser 1925 de istanbulda eski harfle basılmış.
(…………………………../………………………..)
Alıcılara inşaat yapılmıyacağı söylenmişmidir?
(…………………………./…………………………)
Sulh münasepeti ile hududlar değişmiş.
(…………………………/…………………………)
Antep’de Maraş’da dövüşen onlardı.
(………………………../…………………………..)
PTT nin 8 milyonluk satım yetkisini deviretti.
(………………………./…………………………..)
Bu kararlar bir takım çevreleri rahatsızetti.
(………………………/…………………………..)
Yörede bir çok çelişgiler vardı.
(………………………/…………………………..)
Sevda Tepesi nin bir kaç mâliki var.
(……………………./…………………………….)
Bir çok aydın ve gazete yazarı dikkatimizi çekdi.
(……………………./……………………………..)
Ceza kanunumuz ülkemiz de işlenen bazı filleri öngörmüyor.
(……………………./……………………………..)

10.  Aşağıdaki sözcüklere getirilen yapım eklerinin çeşidini yazınız. (10p)

Gözcü:………………………...........................
Basamak:……………………………………..
Kötüleşti:..........................................................
Uslu:…………………………………………..
Yıkıldı:………………………………………..


Yitik:………………………………………….
Girinti:………………………………………..
Şişirdi:………………………………………...
Gelenek:………………………………………
Kurum:…………………………………..........


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder